ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาส"

8.หม่อมเจ้าเกตุทัตวุฒิธาดา วิไลยวงศ์ หรือ หม่อมเจ้าเกตุทัตวุฒิภาพธาดา วิไลยวงศ์
 
== พระอิสริยยศเกียรติยศ ==
=== พระอิสริยยศ ===
* พระบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาส (24 มีนาคม พ.ศ. 2411 — 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2454)<ref>ราชบัณฑิตยสถาน. [http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=3023 พระเจ้าวรวงศ์เธอ (ตอนที่ ๑) (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒)]. เรียกดูเมื่อ 13 เมษายน 2556</ref>
* พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาส (15 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 เป็นต้นไป)
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ===
{{ท.จ.ฝ่ายหน้า}}<ref name="บาญชี">{{อ้างหนังสือ|| ผู้แต่ง = โรงเรียนมหาดเล็ก || ชื่อหนังสือ = บาญชีพระบรมวงษานุวงษ์ฝ่ายน่าฝ่ายใน ศก 128 || URL = || จังหวัด = กรุงเทพ|| พิมพ์ที่ = โรงพิมพ์สามมิตร|| ปี = พ.ศ. 2452|| ISBN = || หน้า = 7|| จำนวนหน้า = 70}}</ref>
 
== อ้างอิง ==