ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การควบคุมประวัติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
การควบคุมประวัติบนวิกิพีเดียภาษาไทย มอบหมายให้[[Special:ListUsers/oversight|ผู้ควบคุมประวัติเหล่านี้]] สามารถสกัดกั้นเนื้อหาได้ ถ้าเนื้อหานั้นเข้าข่ายเนื้อหาต้องห้ามซึ่งกำหนดไว้ด้านล่าง โดยการใช้เครื่องมือเหล่านี้จะถูกสังเกตการณ์และตรวจสอบโดยผู้ควบคุมประวัติรายอื่น ซึ่งจะทำเครื่องหมายว่าการดำเนินการนั้นได้รับการตรวจสอบแล้ว และจากประชาคมวิกิพีเดียไทย ผู้ควบคุมประวัติอาจถูกประชาคมเพิกถอนสิทธิผู้ควบคุมประวัติหากใช้เครื่องมือควบคุมประวัติในทางที่ผิด <!--หรือมีการดำเนินการบนเครื่องมือควบคุมประวัติต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนึ่งปีที่ผ่านมา-->
 
การให้สิทธิผู้ควบคุมประวัติจะกระทำผ่านการเสนอชื่อจากประชาคม โดยใช้คุณสมบัติเดียวกับ [[วิกิพีเดีย:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล|การเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแลระบบ]] โดยอนุโลม และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้ถูกเสนอชื่อเป็นควบคุมประวัติคือไม่จำต้องเป็น[[WP:ADMIN|ผู้ดูแลระบบ]] แต่จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่เสนอชื่อ และได้ลงนามใน[[m:Confidentiality agreement for nonpublic information|ข้อตกลงการรักษาความลับสำหรับสารสนเทศส่วนบุคคล]]ต่อ[[มูลนิธิวิกิมีเดีย]] แล้ว
 
==นโยบายการควบคุมประวัติ==
# หน้าที่ถูกลบ โดยผู้ควบคุมประวัติไม่ทำเครื่องหมาย "สกัดกั้นประวัติการแก้ไขทั้งหมด" (คือการลบโดยปกติ) ปฎิบัติการนั้นจะถูกบันทึกในปูมการลบ
 
โดยแต่ละรายการในปูมจะประกอบด้วยบัญชีที่เปลี่ยนทัศนวิสัย เวลาที่บันทึกปฎิบัติการดังกล่าว หน้าที่ถูกปฎิบัติการ การแก้ไข หรือปูมที่ถูกบันทึกจากปฎิบัติการของผู้ใช้ต่างๆ รวมทั้งคำอธิยายอธิบายอย่างย่อที่ผู้ใช้ระบุเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาต่างๆ ปูมการบันทึกปฎิบัติการต่างๆ จะเน้นถึงทัศนวิสัยของรุ่นการแก้ไข รวมทั้งความแตกต่างระหว่างรุ่นการแก้ไข
 
=== การคัดเลือกและการถอดถอน ===