ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== พระโอรส-ธิดา ==
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ เสกสมรสกับสมเด็จเจ้าฟ้าปัญจปาปี หรือ คุณปัญจปาปี พระราชธิดาใน[[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]] กับ[[กรมบริจาภักดีศรีสุดารักษ์]] มีพระโอรส-ธิดา 5 พระองค์ ได้แก่
* หม่อมเจ้าใหญ่ อิศรางกูร
* หม่อมเจ้ากลาง อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าหญิงศรีฟ้า อิศรางกูร บางแห่งเขียนว่าหม่อมเจ้าหญิงสีฟ้า
* หม่อมเจ้าสุนทรา อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าหญิงรสสุคนธ์ อิศรางกูร
นอกจากนี้ยังมีหม่อมคนอื่น ๆ อีกจำนวนมาก รวมมีพระโอรส-ธิดาทั้งสิ้น 82 องค์<ref>สมประสงค์ ทรัพย์พาลี. ''สายใยในราชวงศ์จักรี''. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560, หน้า 15</ref> ได้แก่<ref name=":0" />
 
{{col-begin}}
{{col-2}}
* [[พระวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวานุรักษ์]] นามเดิม หม่อมเจ้าชอุ่ม อิศรางกูร (ประสูติเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2337 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2406 สิริชนมายุ 70 ปี)
* หม่อมเจ้าเพชรหึง อิศรางกูร (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.23558)
* หม่อมเจ้าดำหนูใหญ่ อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าวัตถา อิศรางกูร (ประสูติ พ.ศ.2364 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2401 สิริชนมายุ 38 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ พ.ศ.2410)
* หม่อมเจ้าสนิท อิศรางกูร (ประสูติ พ.ศ.2371 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2462 สิริชนมายุ 91 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดกลาง เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2462)
* หม่อมเจ้านิล อิศรางกูร (พระราชทานเพลิง ณ วัดนาคกลาง พ.ศ.2407)
* หม่อมเจ้ามณฑป อิศรางกูร (พระราชทานเพลิง ณ วัดสุวรรณาราม พ.ศ.2410
* หม่อมเจ้าคันทรงทอง อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าสุดชาติ อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าสุด
* หม่อมเจ้าชุมสาย อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าชุมแสง (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2441)
* หม่อมเจ้าพรหมเมศร อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าถึก
* หม่อมเจ้าตุ้ม อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าสนุ่น อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าโสภณ อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าขจร อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าชุมสาย (ชุมแสง) อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าดำ อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าวัตถา อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าโต อิศรางกูร
* หม่อมเจ้ารศสุคนธ์ อิศรางกูร
* หม่อมเจ้ากำพล อิศรางกูร
{{col-2}}
* หม่อมเจ้านิล อิศรางกูร
* หม่อมเจ้ามุ้ย อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าคันทรง อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าน้อย อิศรางกูร
* หม่อมเจ้ามณฑปรศสุคนธ์ อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าพรหมเมศร์ (ถึก) อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าสุด (สุดชาต) อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าตุ้ม อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าสุราไลย อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าวัตถาพยอม อิศรางกูร
{{col-end}}
{{col-2}}{{col-end}}
 
; พระธิดา
561

การแก้ไข