ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การควบคุมประวัติ"

===การบันทึกการดำเนินการ===
[[File:RevDelete Special-RevisionDelete (narrow).png|thumb|400px|ช่องสี่เหลี่ยมล่างสุดทางด้านซ้าย สำหรับผู้ควบคุมประวัติทำเครื่องหมายว่าต้องการสกัดกั้นประวัติการแก้ไข]]
ส่วนขยายฟังก์ชัน RevisionDelete ของซอฟต์แวร์มีเดียวิกิ สามารถใช้ได้ทั้งผู้ควบคุมประวัติและผู้ดูและดูแลระบบ โดยผู้ควบคุมประวัติจะมีความสามารถมากกว่านั่นคือเมื่อทำเครื่องหมายที่ช่องสี่เหลี่ยมล่างสุด จะเป็นการสกัดกั้นเนื้อหา ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้อื่นนอกเหนือจากผู้ควบคุมประวัติไม่สามารถดูเนื้อหาที่ถูกสกัดกั้นได้ หรือหากไม่ทำเครื่องหมายดังกล่าว จะเป็นการซ่อนเนื้อหาซึ่งเป็นฟังก์ชันของผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบที่เข้ามาในหน้าฟังก์ชันนี้จะไม่มีช่องทำเครื่องหมายการสกัดกั้นเนื้อหา ซึ่งปฎิบัติการดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ใน [[Special:Log/suppress|ปูมการสกัดกั้นเนื้อหา]] หรือ [[Special:Log/delete|ปูมการลบ]] แล้วแต่กรณี
 
# ผู้ควบคุมประวัติสามารถทำเครื่องหมาย "สกัดกั้นเนื้อหาจากผู้ดูแลระบบเช่นเดียวกับผู้ใช้อื่น" ซึ่งจะทำให้รุ่นการแก้ไขและปูมบันทึกต่างๆ ถูกสกัดกั้น โดยปฎิบัติการนี้จะถูกบันทึกไว้ในปูมการสกัดกั้นเนื้อหา และจะไม่บันทึกลงในปูมการลบ