ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การควบคุมประวัติ"

# ถ้าผู้ถูกเสนอตอบรับให้เสนอชื่อตนได้ ผู้เสนอนำชื่อมาใส่ไว้ด้านล่างในส่วนการเสนอชื่อ พร้อมเขียนเหตุผลที่เสนอบุคคลนั้น และควรไปประกาศเพิ่มในส่วน [[แม่แบบ:ประกาศ]] เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่าช่วงนี้มีการเสนอชื่อ
# ผู้ใช้คนอื่น (นอกจากผู้เสนอชื่อและตัวผู้ถูกเสนอเอง และไอพี) สามารถลงชื่อให้การสนับสนุน เป็นกลาง หรือคัดค้านได้ พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ หรือสามารถถามคำถามต่อผู้ถูกเสนอชื่อก่อนตัดสินใจได้ ''อนึ่งผู้ลงชื่อให้การสนับสนุน เป็นกลาง หรือ คัดค้าน จะต้องไม่เป็น[[วิกิพีเดีย:หุ่นเชิด|หุ่นเชิด]]ของผู้ใด'' หากพบ/สันนิษฐานว่าเป็นหุ่นเชิด จะไม่ถูกนำไปประกอบพิจารณาการตัดสินใจ
# หลังการเสนอชื่อแล้ว 2 สัปดาห์ ชุมชนวิกิพีเดียไทยจะทำการตัดสินว่าคนนั้นควรเป็นผู้ควบคุมประวัติหรือไม่ '''โดยจะต้องได้รับคะแนนสนับสนุน 25 คะแนนขึ้นไป และคะแนนสนับสนุนต้องไม่ต่ำกว่า 75% ของจำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด''' รวมทั้งดูจากความเห็นและเหตุผลประกอบต่าง ๆ ที่ถูกเสนอเข้ามา หากผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จะส่งชื่อผู้ถูกเสนอชื่อไปดำเนินการ[[m:Steward_requests/Permissions#Oversight_access|ขอสิทธิผู้ควบคุมประวัติที่เมทาวิกิ]] เมื่อผู้ดูแลโครงการรับทราบการขอสิทธิดังกล่าว ผู้ดูแลโครงการจะให้ผู้ถูกเสนอชื่อยืนยันตัวบุคคล และลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับสำหรับสารสนเทศส่วนบุคคลตามช่องทางที่มูลนิธิวิกิมีเดียกำหนด
# เมื่อการตัดสินเสร็จสิ้นลง ผู้ที่ถูกเสนอชื่ออาจแสดงความเห็นไว้ในส่วนล่าง และหลังจากนั้นรายชื่อและความเห็นจะถูกเก็บเข้าไป [[วิกิพีเดีย:การควบคุมประวัติ/การเสนอชื่อ/การเสนอชื่อที่ปิดไปแล้ว|ในส่วนการเสนอชื่อที่ปิดไปแล้ว]]