ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การควบคุมประวัติ"

ผู้ควบคุมประวัติสามารถใช้เครื่องมือควบคุมประวัติกับปฎิบัติการต่อไปนี้
# สกัดกั้น หรือยกเลิกการสกัดกั้นเนื้อหาของแต่ละการแก้ไขในแต่ละหน้า (ข้อความในแต่ละรุ่นการแก้ไข, ชื่อผู้ใช้ หรือคำอธิบายอย่างย่อ) โดยใช้ส่วนขยายของ[[mw:RevisionDelete|ฟังก์ชัน RevisionDelete ของซอฟต์แวร์มีเดียวิกิ]] ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สงวนไว้สำหรับผู้ควบคุมประวัติเท่านั้น
# สกัดกั้น หรือยกเลิกการสกัดกั้นเนื้อหาของปูมบันทึกต่างๆ (การดำเนินการ /, ผู้ใช้เป้าหมาย หรือหน้าเป้าหมาย, คำอธิบายอย่างย่อของแต่ละการดำเนินการ หรือผู้ใช้ / หมายเลขไอพีที่การะทำกระทำการดำเนินการนั้นๆ) โดยใช้ส่วนขยายดังกล่าว
# สกัดกั้นบัญชีผู้ใช้เป้าหมายจากทุกการแก้ไขเมื่อบัญชีนั้นถูกผู้ดูแลระบบ[[วิกิพีเดีย:นโยบายการบล็อกผู้ใช้|บล็อกอย่างไม่มีกำหนด]]
# สกัดกั้นประวัติการแก้ไขทุกรุ่นของหน้าที่ถูกลบ หลังจากการลบโดยปกติของผู้ดูแลระบบ โดยฟังก์ชันนี้สามารถย้อนปฎิบัติการโดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแสดงเนื้อหาทัศนวิสัยบนทุกการแก้ไขที่ถูกตั้งค่าดังกล่าว
# ตรวจสอบปูมการสกัดกั้นเนื้อหาซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการสกัดกั้นเนื้อหาของผู้ดูแลประวัติรายอื่นทุกราย รวมไปถึงสารสนเทศที่ถูกสกัดกั้นโดยผู้ใช้เหล่านั้น
# ดูการแก้ไขที่ถูกสกัดกั้นรวมทั้งปูมการดำเนินการ