ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การตรวจสอบผู้ใช้"

เพิ่มรายชื่อเพื่อเป็นประโยชน์ในการหาผู้ตรวจสอบผู้ใช้ปัจจุบัน
(per discussion)
(เพิ่มรายชื่อเพื่อเป็นประโยชน์ในการหาผู้ตรวจสอบผู้ใช้ปัจจุบัน)
* หากมีข้อสงสัยว่ามีการเครื่องมือในทางที่ผิด ให้อภิปรายกรณีดังกล่าวในวิกิพีเดียภาษาไทย โดยคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการจะเป็นผู้ตัดสินให้ถอนสถานะ หรือชุมชนมีมติก็ได้ และดำเนินเรื่องให้ผู้จัดการโครงการถอนสถานะต่อไป ผู้จัดการโครงการจะไม่เป็นผู้ถอนสถานะด้วยตนเอง แต่สามารถให้ข้อมูลเพื่อแสดงว่ามีการใช้เครื่องมือในทางที่ผิด และหากกรณีการถอดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สามารถขอให้มูลนิธิวิกิมีเดียเป็นผู้ประกาศถอดถอนสถานะได้
* สามารถส่งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในทางที่ผิด หรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไปที่คณะกรรมการผู้ตรวจการวิกิมีเดีย (Ombudsman committee) ได้เช่นกัน หากเป็นกรณีอื่น ๆ สามารถส่งให้คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเป็นผู้พิจารณาได้
 
== ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบผู้ใช้ ==
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 มีผู้ใช้ {{NUMBERINGROUP:checkuser}} คนที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบผู้ใช้บนวิกิพีเดียภาษาไทย สำหรับข้อมูลล่าสุดดูที่ [[พิเศษ:รายชื่อผู้ใช้/checkuser]]
 
;=== ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ปัจจุบัน ===
{| class="wikitable sortable"
|-
! ชื่อผู้ใช้ || [[วิกิพีเดีย:ผู้ดูแลระบบ|ผู้ดูแลระบบ]] || วันที่ได้รับสิทธิ || หมายเหตุ
|-
| {{ผู้ใช้|B20180}} || align="center" | {{sort|1|{{done}}}} || [[m:Special:Diff/19311603|20 สิงหาคม 2562]] ||
|-
| {{ผู้ใช้|Geonuch}} || || [[m:Special:Diff/19311603|20 สิงหาคม 2562]] ||
|-
|}
 
* [{{fullurl:Special:Listusers|group=checkuser}}== รายนามอดีตผู้ตรวจสอบผู้ใช้] ===
{| class="wikitable sortable"
|-
! ชื่อผู้ใช้ || [[วิกิพีเดีย:ผู้ดูแลระบบ|ผู้ดูแลระบบ]] || ระยะเวลา || หมายเหตุ
|-
| {{ผู้ใช้|Octahedron80}} || || [[m:Special:Diff/3285768|22 มกราคม 2555]]—[[m:Special:Diff/5335492|21 มีนาคม 2556]]<br>[[m:Special:Diff/5361288|2 เมษายน 2556]]—[[m:Special:Diff/15214089|7 มกราคม 2559]] ||
|-
| {{ผู้ใช้|Taweetham}} || align="center" | {{sort|1|{{done}}}} || [[m:Special:Diff/3285773|22 มกราคม 2555]]—[[m:Special:Diff/5335492|21 มีนาคม 2556]] ||
|-
| {{ผู้ใช้|พุทธามาตย์}} || align="center" | {{sort|1|{{done}}}} || [[m:Special:Diff/5361288|2 เมษายน 2556]]—[[m:Special:Diff/15214077|7 มกราคม 2559]] ||
|-
|}
 
== ดูเพิ่ม ==
* [{{fullurl:Special:Listusers|group=checkuser}} รายนามผู้ตรวจสอบผู้ใช้]
; ตรวจสอบผู้ใช้
* [[m:CheckUser policy|นโยบายการตรวจสอบผู้ใช้ ที่เมทาวิกิ]]
 
* [[พิเศษ:ปูมตรวจสอบผู้ใช้]]
* [https://checkuser.wikimedia.org checkuser.wikimedia.org]
 
{{ระดับขั้นผู้ใช้}}
 
[[หมวดหมู่:นโยบายวิกิพีเดีย]]
12,260

การแก้ไข