ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
==ปริญญากิตติมศักดิ์==
*พ.ศ. 2556 ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์[[ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์]] สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย<ref>กองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา, [https://web.facebook.com/pg/academic.mcu/photos/?tab=album&album_id=494363547295695]</ref>
==อ้างอิง==
{{เริ่มอ้างอิง}}
142

การแก้ไข