ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==อุปสมบท==
พระธรรมโกศาจารย์ อุปสมบทเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2507 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเส็ง ณ วัดนาทุ่ง โดยมีพระปกาสิตพุทธศาสน์ (สมณศักดิ์สุดท้ายที่ พระราชญาณกวี) วัดขันเงิน ขณะเป็นที่พระปกาสิตพุทธศาสน์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูปัญญาพิพัฒน์ วัดนาทุ่ง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระพุฒ ธมฺมจาโร ที่พักสงฆ์มณีสพ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
 
==วิทยฐานะ==
142

การแก้ไข