ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อริยสัจ 4"

เพิ่มขึ้น 4 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ เพิ่มข้อความไม่เป็นวิกิขนาดใหญ่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ทุกข์ได้กำหนดรู้แล้ว (นาม-รูป)
 
 
 
 
เหตุแห่งทุกข์ได้ละแล้ว (ตัวทุกข์)
 
 
 
 
ความดับทุกข์ได้ประจักษ์แจ้งแล้ว (ปัญญา)
 
 
 
 
หมายเหตุ :
 
 
 
ผู้ใช้นิรนาม