ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดตรีสุวรรณาราม"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ปี พ.ศ. 2474 ทางการคณะสงฆ์ได้จัดระเบียบคณะสงฆ์ในวัดต่างๆในการปกครองไปขึ้นทะเบียน และตั้งชื่อวัดให้ถูกต้องตามลักษณะอาราม ในสมัยนั้นมีเจ้าอาวาส คือ '''พระอาจารย์เมือง''' ได้คิดหาชื่อดีมีมงคลมาตั้งเป็นชื่อวัด ได้ชื่อที่ดีเป็นมงคลว่า '''วัดตรีสุวรรณาราม''' พร้อมกับได้ให้ความหมายว่า ตรี แปลว่า สาม , สุวรรณ แปลว่า ทองคำ , ราม หรืออาราม แปลว่า ศาสนสถานทางพระพุทธศาสนา หรือวัด รวมแล้วได้ความหมายว่า วัดที่มีทองคำ 3 ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
 
[[ไฟล์:พระพุทธปฏิมามหาชนะชัยไตรสุวรรณากร.jpg|thumb|พระประธานภายในพระอุโบสถวัดตรีสุวรรณาราม]]
== ลำดับเจ้าอาวาส ==
[[ไฟล์:พระพุทธปฏิมามหาชนะชัยไตรสุวรรณากร.jpg|thumb|พระประธานภายในพระอุโบสถวัดตรีสุวรรณาราม]]
นับแต่สร้างวัดตรีสุวรรณารามมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2395-2426 ไม่ปรากฏรายนามเจ้าอาวาสวัด และมีการบันทึกรายนามเจ้าอาวาสวัดขึ้นในปี พ.ศ. 2426-ปัจจุบัน มีเจ้าอาวาสสืบลำดับมาดังนี้
{|class="wikitable" align="center" style="text-align:center"
1,215

การแก้ไข