ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วีระยุทธ ดิษยะศริน"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
นาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน เคยสมรสกับ [[สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี]] พระราชธิดาพระองค์เล็กใน[[พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช]] กับ[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] และมีพระธิดา 2 พระองค์ ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาให้ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็น ''พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า'' ทุกพระองค์<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/135/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ของพระโอรสพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี], เล่ม ๙๙, ตอน ๑๓๕ ก ฉบับพิเศษ, ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑</ref> คือ
# [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์]] (ประสูติ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2525 — ปัจจุบัน)
# [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ]] (ประสูติ 65 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 — ปัจจุบัน)
 
ภายหลังทั้งสองได้หย่ากัน<ref>{{cite web |title=Thai Princess Confirms Divorce, Calls Ex-Husband "Insensitive''|url=http://www.apnewsarchive.com/1996/Thai-Princess-Confirms-Divorce-Calls-Ex-Husband-Insensitive-/id-de2000f76324965ed4f634556f93cc51|publisher=AP|language=English|date=11 October 1996 |accessdate=3 June 2012}}</ref> แต่ยังคงติดต่อกับพระธิดาทั้งสองอยู่<ref name="ไทยรัฐ"/><ref>{{cite web |title=โสมชบาจ๊ะจ๋า 20/12/53|url=http://www.thairath.co.th/column/life/chaba/135238|publisher=ไทยรัฐ|language=ไทย|date=20 ธันวาคม พ.ศ. 2553|accessdate=9 ตุลาคม พ.ศ. 2555}}</ref> ปัจจุบันนาวาอากาศเอกวีระยุทธ สมรสกับกับจิตสิรินท์ ดิษยะศริน (แพตตี้)<ref>{{cite web |title=บุคคลในข่าว 30/10/52|url=http://www.thairath.co.th/column/life/people/43077|publisher=ไทยรัฐ|language=ไทย|date=30 ตุลาคม พ.ศ. 2552|accessdate=17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555}}</ref><ref>[http://www.nationejobs.com/content/manage/bookshelf/bookshelf_previous.php?&start=431 Book Shelf]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม