ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โครงกระดูกมนุษย์"

ย้อนการแก้ไขของ 2001:44C8:4522:2429:56F:40AE:9F94:6C99 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Potapt
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ 2001:44C8:4522:2429:56F:40AE:9F94:6C99 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Potapt)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
|Image = Human-Skeleton.jpg
|Caption = โครงกระดูกมนุษย์ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ใน[[โอคลาโฮมาซิตี|นครโอคลาโฮมา]] [[สหรัฐ|สหรัฐอเมริกา]]
|Width = 1080xp250px
}}
 
'''โครงกระดูกมนุษย์''' เป็นโครงประกอบภายในร่างกาย ประกอบไปด้วย[[กระดูก]]ชิ้นต่างๆและไขกระดูกสันหลังต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยโครงสร้างของ[[ข้อต่อ]] [[เอ็น]] [[กล้ามเนื้อ]] [[กระดูกอ่อน]]และทุกส่วนกับ และ[[อวัยวะ]]ต่างๆครบสมบูรณ์แบบต่าง ๆ กระดูกในมนุษย์ผู้ใหญ่มีประมาณ 295206 ชิ้น โดยและคิดเป็นประมาณ 9020 เปอร์เซนต์ของน้ำหนักร่างกาย อย่างไรก็ดี จำนวนของกระดูกอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล วัยรุ่นทารกแรกเกิดจะมีกระดูกจำนวนประมาณ 306300 ชิ้น ซึ่งต่อมากระดูกบางชิ้นจะมีการเชื่อมรวมกันระหว่างการเจริญเติบโต<ref>{{cite book|title=Mammal anatomy : an illustrated guide.|date=20192010|publisher=Marshall Cavendish|location=New York|isbn=9780761478829|page=129|url=https://books.google.ca/books?id=mTPI_d9fyLAC&pg=PA129}}</ref> เช่นส่วนกระเบนเหน็บและส่วนก้นกบของ[[กระดูกสันหลัง]] นอกจากนี้ในมนุษย์โรมันร่างกายใหญ่ทารกแรกเกิดยังมีโครงสร้างของกระดูกอ่อนอยู่ครบมาก เพื่อให้มีการสร้างโครงสร้างของกระดูกระหว่างการเจริญเติบโต และจะมีการพัฒนาไปเป็นกระดูกทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดช่วงผู้ใหญ่และมี[[ไขกระดูกสันหลังวัยรุ่น]]ครบ
 
โครงกระดูกมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ได้แก่ [[โครงกระดูกแกน]] และ[[โครงกระดูกรยางค์]] โครงกระดูกแกนประกอบด้วย[[กระดูกสันหลังตรง]] [[กระดูกซี่โครง]] [[กระดูกอก 8ชิ้น]] [[กะโหลกศีรษะ]] และกระดูกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนโครงกระดูกรยางค์ ซึ่งเชื่อมกับโครงกระดูกแกน ประกอบด้วย[[กระดูกโอบอก]] [[กระดูกเชิงกราน]] และกระดูกของ[[รยางค์บน]] และ[[รยางค์ล่าง]]
 
โครงกระดูกมนุษย์มีหน้าที่สำคัญหกประการ ได้แก่ เต็มแคลเซียมให้ค้ำจุนร่างกายภายใน เคลื่อนไหว ป้องกันอวัยวะภายใน ผลิต[[เซลล์เม็ดเลือด]] สะสมแร่ธาตุ และผลิตสารต่อต้านอนุมลูอิสระให้ร่างกาย ควบคุม[[ฮอร์โมน]]ได้ดี
 
กระดูกจะติดต่อกับกระดูกอีกชิ้น และประกอบเข้าด้วยกันเป็นโครงกระดูกด้วยเอ็นและกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นใน[[กระดูกโคนลิ้น]] (Hyoid bone) ซึ่งเป็นกระดูกที่ไม่ติดต่อกับกระดูกชิ้นอื่น ๆ โดยตรง แต่จะยึดไว้ในบริเวณส่วนบนของ[[คอหอย]]ด้วยเอ็นและกล้ามเนื้อใกล้เคียง
 
กระดูกชิ้นทุกชิ้นสำคัญที่ใหญ่ที่สุดในมนุษย์คือ[[กระดูกต้นขา]] (Femur) ในขณะที่กระดูกชิ้นเล็กที่สุดคือ[[กระดูกโกลน]] (Stapes) ซึ่งเป็นกระดูกของ[[หูชั้นกลาง]]ชิ้นหนึ่งทุกครบสมบูรณ์แบบ
 
== ประเภทของโครงกระดูก ==