ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คาร์โบไฮเดรต"

เพิ่มขึ้น 4 ไบต์ ,  10 เดือนที่ผ่านมา
→‎โพลีแซคคาไรด์: พอลีเเซคคาไรด์
(→‎โพลีแซคคาไรด์: พอลีเเซคคาไรด์)
น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวจะรวมตัวเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ด้วย[[พันธะไกลโคซิดิก]] ระหว่าง[[หมู่ไฮดรอกซิล]]ของน้ำตาลตัวหนึ่งกับคาร์บอนของน้ำตาลอีกตัวหนึ่ง ตำแหน่งที่เกิดพันธะไกลโคซิดิกแสดงโดย (1→4) ซึ่งแสดงว่า C1 ของตัวแรกต่อกับ C4 ของน้ำตาลตัวที่สอง
 
=== โพพ[[อ]]ลีแซคคาไรด์ ===
เกิดจากการต่อกันของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวจนเป็นสายยาว โพลีแซคคาไรด์แบ่งเป็นสองชนิดคือ โฮโมโพลีแซคคาไรด์ ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวชนิดเดียว กับเฮเทอโรโพลีแซคคาไรด์ ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหลายชนิด โพลีแซคคาไรด์ที่สำคัญมีหลายชนิด ได้แก่
* [[แป้ง]] เป็นอาหารสะสมใน[[เซลล์พืช]] ประกอบด้วยโพลีเมอร์ของกลูโคสสองชนิดคือ [[อะไมโลส]] ไม่แตกกิ่ง ต่อด้วย (α1→4) กับ[[อะไมโลเพกติน]] เป็นสายโพลีแซคคาไรค์ที่แตกกิ่ง โดยส่วนที่เป็นเส้นตรงต่อด้วย (α1→4) และส่วนที่แตกกิ่งต่อด้วย (α1→6)
ผู้ใช้นิรนาม