ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Applezapotis/ทดลองเขียน"

| '''[[สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 12]]''' <br /><small>{{lang-la|LEO Duodecimus}}</small><br /><small>(Count Annibale Francesco Clemente Melchiore Girolamo Nicola Sermattei della Genga)</small>
| 28 กันยายน ค.ศ. 1823 <br>– 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1829<br>{{small|({{Age in years and days|1823|09|28|1829|02|10}} หรือ {{Age in days|1823|09|28|1829|02|10}} วัน)}}
| 22 สิงหาคม ค.ศ. 1760<br> ณ เจนกา มาร์เก[[แคว้นมาร์เค|มาร์เค]] รัฐสันตะปาปา
| 63 – 68 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • ทรงมอบให้คณะเยสุอิตควบคุมระบบการศึกษาคาทอลิกในตราสาร ''ควอด ดิวินา ซาปีเอนเตีย'' (Quod divina sapientia) ในปี ค.ศ. 1824<br /> • ทรงประนามบรรดาสมาคมพระคริสตธรรม (Bible society)
| '''[[สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 8]]''' <br /><small>{{lang-la|PIUS Octavus}}</small><br /><small>(Francesco Saverio Castiglioni)</small>
| 31 มีนาคม ค.ศ. 1829 <br>– 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1830<br>{{small|({{Age in years and days|1829|03|31|1830|11|30}} หรือ {{Age in days|1829|03|31|1830|11|30}} วัน)}}
| 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1761<br> ณ กินโกลี มาร์เกมาร์เค รัฐสันตะปาปา
| 67 – 69 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • ทรงรับรอง[[พระเจ้าหลุยส์-ฟีลิปที่ 1]] เป็นพระมหากษัตริย์แห่งชาวฝรั่งเศส<br /> • ทรงประนามสมาคมลับที่เกี่ยวข้องกับองค์กร[[ฟรีเมสัน]]และการแปลความคัมภีร์ไบเบิลสมัยใหม่
| '''[[สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 9]]''' {{small|([[การประกาศเป็นบุญราศี|บุญราศี]])}}<br /><small>{{lang-la|PIUS Nonus}}</small><br /><small>(Count Giovanni Maria Mastai-Ferretti O.F.S.)</small>
| 16 มิถุนายน ค.ศ. 1846 <br>– 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1878<br>{{small|({{Age in years and days|1846|06|16|1878|02|07}} หรือ {{Age in days|1846|06|16|1878|02|07}} วัน)}}
| 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1792<br> ณ เซนีกาลีอานีกาเลีย มาร์เกมาร์เค<br>รัฐสันตะปาปา
| 54 – 85 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • [[สังคายนาวาติกันครั้งที่หนึ่ง]]<br /> • [[การรวมชาติอิตาลี|ทรงสูญเสียรัฐสันตะปาปาให้แก่อิตาลี]]<br /> • ทรงนิยามหลักความเชื่อ[[แม่พระปฏิสนธินิรมล]]และความผิดพลั้งของพระสันตะปาปา (papal infallibility)<br /> • ทรงออกบัญญัติแขนงความผิดพลั้ง (Syllabus of Errors)<br /> • พระสันตะปาปาผู้ครองสมณศักดิ์ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่[[นักบุญเปโตร]]
6,300

การแก้ไข