ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Applezapotis/ทดลองเขียน"

| '''[[สมเด็จพระสันตะปาปามาร์เซลลุสที่ 2]]''' <br /><small>{{lang-la|MARCELLUS Secundus}}</small><br /><small>(Marcello Cervini degli Spannochi)</small>
| 9 เมษายน ค.ศ. 1555 <br>– 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1555<br>{{small|({{Age in days|1555|04|09|1555|05|01}} วัน)}}
| 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1501<br> ณ มอนเตฟาโน มาร์เก[[แคว้นมาร์เค|มาร์เค]] รัฐสันตะปาปา
| 53 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายที่ใช้พระนามเดิมครองสมณศักดิ์<br /> • ทรงริเริ่มจัดทำงบประมาณวาติกันซึ่งก่อให้เกิดเศรษฐกิจขนาดย่อม<br /> • บทสวดบูชาขอบพระคุณ ''มิสซา ปาแป มาร์เกลลี'' (Missa Papae Marcelli) ประพันธ์เพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์
| '''[[สมเด็จพระสันตะปาปาซิกซ์ตุสที่ 5]]''' <br /><small>{{lang-la|XYSTUS Quintus}}</small><br /><small>(Felice Peretti di Montalto O.F.M. Conv.)</small>
| 24 เมษายน ค.ศ. 1585 <br>– 27 สิงหาคม ค.ศ. 1590<br>{{small|({{Age in years and days|1585|04|24|1590|08|27}} หรือ {{Age in days|1585|04|24|1590|08|27}} วัน)}}
| 13 ธันวาคม ค.ศ. 1521<br> ณ กรอตตัมมาเร มาร์เกมาร์เค<br>รัฐสันตะปาปา
| 63 – 68 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • สมาชิกคณะฟรันซิสกันคอนเวนชวล (Conventual Franciscans)<br /> • เป็นที่รู้จักในฐานะที่ทรงแก้ไขและอำนวยให้การก่อสร้างมหาวิหารสำคัญในโรมสำเร็จเสร็จสิ้น<br /> • ทรงลดจำนวนสมาชิกใน[[คณะพระคาร์ดินัล]]ให้เหลือ 70 องค์ แต่เพิ่มจำนวนสมาชิก[[สภาปกครองโรมัน]]อีกหนึ่งเท่า
| '''[[สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 8]]''' <br /><small>{{lang-la|CLEMENS Octavus}}</small><br /><small>(Ippolito Aldobrandini)</small>
| 30 มกราคม ค.ศ. 1592 <br>– 3 มีนาคม ค.ศ. 1605<br>{{small|({{Age in years and days|1592|01|30|1605|03|03}} หรือ {{Age in days|1592|01|30|1605|03|03}} วัน)}}
| 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1536<br> ณ [[ฟาโน]] มาร์เกมาร์เค รัฐสันตะปาปา
| 55 – 69 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • ทรงริเริ่มฝ่ายสัมพันธมิตรจากมหาอำนาจชาวคริสต์ในยุโรปเพื่อเข้าร่วมสงครามกับ[[จักรวรรดิออตโตมัน]]หรือสงครามระยะยาว (The Long War) ในปี ค.ศ. 1595<br /> • ทรงจัดประชุม ''กอนเกรกาตีโอ เด อกซิลิส'' (Congregatio de Auxiliis) เพื่อยุติความขัดแย้งระหว่าง[[คณะดอมินิกัน]]และ[[คณะเยสุอิต]]ในประเด็นเจตจำนงเสรี (free will) และพระหรรษทานของพระเจ้า (divine grace)<ref name="Blunt1874">{{cite book|author=John Henry Blunt|authorlink=John Henry Blunt|title=Dictionary of Sects, Heresies, Ecclesiastical Parties, and Schools of Religious Thought|chapter-url=https://books.google.com/books?id=z-gCAAAAQAAJ&pg=PA234|accessdate=11 August 2012|year=1874|publisher=Rivingtons|pages=234–240|chapter=Jansenists}}</ref>
6,299

การแก้ไข