ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Applezapotis/ทดลองเขียน"

| '''[[สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 3]]''' <br /><small>{{lang-la|PAULUS Tertius}}</small><br /><small>(Alessandro Farnese)</small>
| 13 ตุลาคม ค.ศ. 1534 <br>– 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1549<br>{{small|({{Age in years and days|1534|10|13|1549|11|10}} หรือ {{Age in days|1534|10|13|1549|11|10}} วัน)}}
| 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1468<br> ณ กานีโน ลาซีโอ[[แคว้นลัตซีโย|ลัตซีโย]] รัฐสันตะปาปา
| 66 – 81 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • [[สังคายนาแห่งเทรนต์|สังคายนาเทรนต์]] ค.ศ. 1545<br /> • บุตรนอกสมรสของพระองค์ภายหลังขึ้นเป็นดยุกแห่งปาร์มาพระองค์แรก<br /> • ขับพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ ออกจากศาสนา<br /> • ทรงตั้งมิเกลันเจโลให้กำกับการก่อสร้างมหาวิหารนักบุญเปโตร ค.ศ. 1546
| '''[[สมเด็จพระสันตะปาปายูลิอุสที่ 3]]''' <br /><small>{{lang-la|IULIUS Tertius}}</small><br /><small>(Giovanni Maria Ciocchi del Monte)</small>
| 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1550 <br>– 29 มีนาคม ค.ศ. 1555<br>{{small|({{Age in years and days|1550|02|07|1555|03|29}} หรือ {{Age in days|1550|02|07|1555|03|29}} วัน)}}
| 10 กันยายน ค.ศ. 1487<br> ณ โรม ลาซีโอลัตซีโย รัฐสันตะปาปา
| 62 – 67 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • ทรงจัดตั้ง ''กอลเลจีอุม เจอร์มานิกุม'' (Collegium Germanicum et Hungaricum) ในปี ค.ศ. 1552<br /> • ทรงจัดสังคายนาเทรนต์ขึ้นมาอีกครั้ง<br /> • เหตุอื้อฉาว[[อินโนเซนโซ กีออกกี เดล มอนเต|อินโนเซนโซ]]
| '''[[สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 7]]''' <br /><small>{{lang-la|URBANUS Septimus}}</small><br /><small>(Giovanni Battista Castagna)</small>
| 15 กันยายน ค.ศ. 1590 <br>– 27 กันยายน ค.ศ. 1590<br>{{small|({{Age in days|1590|09|15|1590|09|27}} วัน)}}
| 4 สิงหาคม ค.ศ. 1521<br> ณ โรม ลาซีโอลัตซีโย รัฐสันตะปาปา
| 69 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • สนับสนุนโดยสเปน<br /> • พระสันตะปะปาที่ครองสมณศักดิ์สั้นที่สุดและสิ้นพระชนม์ก่อนการสมณภิเษก<br /> • ทรงริเริ่มการงดสูบบุหรี่ครั้งแรกของโลกตามที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ด้วยการห้ามสูบบุหรี่ภายในและใกล้กับอาณาบริเวณโบสถ์ทุกแห่ง
6,300

การแก้ไข