ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Applezapotis/ทดลองเขียน"

| '''[[สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 13]]''' <br /><small>{{lang-la|GREGORIUS Tertius Decimus}}</small><br /><small>(Ugo Boncompagni)</small>
| 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1572 <br>– 10 เมษายน ค.ศ. 1585<br>{{small|({{Age in years and days|1572|05|13|1585|04|10}} หรือ {{Age in days|1572|05|13|1585|04|10}} วัน)}}
| 7 มกราคม ค.ศ. 1502<br> ณ โบโลญญา [[แคว้นเอมีลีอาเลีย-โรมาญามัญญา|เอมีเลีย-โรมัญญา]]<br>รัฐสันตะปาปา
| 70 – 83 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • ทรง[[ปฏิทินกริกอเรียน|ปฏิรูประบบปฏิทิน]]ในปี ค.ศ. 1582<br /> • ทรงสร้างโบสถ์น้อยเกรกอเรียนในวาติกัน<br /> • พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ทรงสถาปนา[[แม่พระปฏิสนธินิรมล]]เป็นผู้อุปถัมภ์แห่งหมู่เกาะฟิลิปปินส์ผ่านตราสาร ''อิลิอุส ฟุลติ เปรซิโด'' (Ilius Fulti Præsido) ในปี ค.ศ. 1579<br /> • ทรงส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตกับชาติเอเชีย
| '''[[สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 9]]''' <br /><small>{{lang-la|INNOCENTIUS Nonus}}</small><br /><small>(Giovanni Antonio Facchinetti)</small>
| 29 ตุลาคม ค.ศ. 1591 <br>– 30 ธันวาคม ค.ศ. 1591<br>{{small|({{Age in days|1591|10|29|1591|12|30}} วัน)}}
| 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1519<br> ณ โบโลญญา เอมีลีอาเลีย-โรมาญามัญญา<br>รัฐสันตะปาปา
| 72 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • ทรงสนับสนุนฝ่าย[[พระเจ้าเฟลิเปที่ 2 แห่งสเปน]]และ[[สันนิบาตคาทอลิกฝรั่งเศส]] ซึ่งต่อต้าน[[พระเจ้าอ็องรีที่ 4 แห่งฝรั่งเศส]]ใน[[สงครามศาสนาของฝรั่งเศส]]<br /> • ทรงห้ามการถ่ายโอนทรัพย์สินของคริสตจักร
6,300

การแก้ไข