ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบิร์ดแลนด์ แดนมหัศจรรย์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Japanese episode list
|EpisodeNumber = 26
|ThaiTitle = เพลงพระราชา อวสานตอนตามรอยพระราชา
|OriginalAirDate = 1 กรกฎาคม 2555
}}
ผู้ใช้นิรนาม