ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิทธิบัตร"

ย้อนการแก้ไขที่ 8452907 สร้างโดย 2001:44C8:440B:6A31:63EB:21E6:D123:E2BA (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 8452907 สร้างโดย 2001:44C8:440B:6A31:63EB:21E6:D123:E2BA (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{มุมมองสากล}}
'''สิทธิบัตร''' ({{lang-en|patent}}) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบ เพื่อให้ได้สิ่งของ,เครื่องใช้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น การประดิษฐ์[[รถยนต์]], [[โทรทัศน์]], [[คอมพิวเตอร์]], [[โทรศัพท์]] หรือการออกแบบขวดบรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบลวดลายบนจานข้าว, ถ้วยกาแฟ ไม่ให้เหมือนของคนอื่น เป็นต้น หรือแป้งท่าหน้าถือว่าผิดให้เสียค่าชดเชดให้แก้เจ้าของสิทธิ์โดยชอบ
 
== ประโยชน์ของสิทธิบัตร ==
2,612

การแก้ไข