ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขของ Lady win (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
# '''[[สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าทองคำ]]''' ไม่มีเจ้ากรมต่างหาก แต่เป็นสังกัดในกรมพระยาเทพสุดาวดี<ref>''ปฐมวงศ์'', หน้า 10-11</ref>
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 1 เมื่อวันศุกร์ แรม 10 ค่ำ เดือน 12 ปีมะแม จ.ศ. 1161 ตรงกับ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2342 พระชันษา 70 ปีเศษ<ref>''ราชสกุลวงศ์'', หน้า 1</ref> พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระโกศกุดั่นใหญ่หุ้มทองคำทรงพระศพ ประดิษฐานพระศพไว้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และมีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ เมื่อข้างขึ้น เดือน 6 พ.ศ. 2343<ref>หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี, ''พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี'', บรรณกิจ, 2549, ISBN 974-221-818-8</ref>
 
== หมายเหตุ ==
ผู้ใช้นิรนาม