ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อวัดในจังหวัดสุรินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(→‎พระอารามหลวงมหานิกาย: การสะกดคำ เว้นวรรค)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพิ่มข้อความไม่เป็นวิกิขนาดใหญ่
* [[วัดศาลาลอย]] (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) [[ตำบลในเมือง]] [[อำเภอเมืองสุรินทร์]]
ประวัติวัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 
ที่ตั้ง
วัดศาลาลอย ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙๐ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เนื้อที่ตั้งวัด ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๘๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๓๙ ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองชั้นนอกด้านตะวันออก ปัจจุบันมี “ พระธรรมโมลี “ (ดร.พระมหาทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ พิศลืม น.ธ.เอก,ป.ธ. ๙, พ.ม.,พธ.บ. , M.A.,Ph.D.) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าอาวาส
 
อาณาเขต
 
- ทิศเหนือติดกับถนนวิภัชนุสรณ์
 
- ทิศไต้ติดกับที่ดินเอกชน หนองโตนดและถนนหลักเมือง
 
- ทิศตะวันออกติดกับถนนเทศบาล ๔
 
- ทิศตะวันตกติดกับถนนเทศบาล ๒
 
ความเป็นมา
 
วัดศาลาลอย เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างเมื่อใด ใครสร้างปรารภอะไรจึงสร้างไว้ ไม่มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่พอเป็นหลักฐานได้ แต่จากการบอกเล่าของคนรุ่นก่อน ๆ และเล่าสืบทอดกันต่อ ๆมา พอเรียบเรียงความได้ดังนี้ วัดศาลาลอยเป็นวัดโบราณ สร้างมานานแล้ว อายุไม่ต่ำกว่าร้อยปี จากประวัติเมืองสุรินทร์บันทึกไว้ว่า พระยาสุรินทร์ภักดีศรีไผทสมันต์ (สุ่น) เจ้าเมืองคนที่ ๔ ครองเมืองสุรินทร์เมื่อปีมะแม จุลศักราช ๑๑๗๒ พุทธศักราช ๒๓๔๕ รัตนโกสินทร์ศก ๓๐ ถึงปีกุน จุลศักราช ๑๒๑๓ พุทธศักราช ๒๓๙๔ รัตนโกสินทร์ศก ๗๐ ภรรยาของท่านเจ้าเมืองคือนางดาม พร้อมบุตรธิดาและบริวารประกอบอาชีพเกษตรกรรมบริเวณที่เรียกภาษาถิ่นว่า เวียลเวง (เวียล แปลว่า ทุ่ง, เวง แปลว่า ยาว, เวียลเวง แปลว่า ทุ่งยาว) ซึ่งอยู่นอกกำแพงเมืองด้านตะวันออกของวัด ในปัจจุบันนี้คือบริเวณที่ตั้งบ้านพักผู้พิพากษา โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนอกจากนี้นางดามพร้อมด้วยบุตรธิดาและบริวารยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทไร่ ณ บริเวณสนามบิน แถวสนามกีฬาศรีณรงค์ในปัจจุบัน นางดามเป็นคนใจบุญ ค้ำจุนอุปถัมภ์วัดและถวายความอุปการะพระภิกษุสามเณรวัดศาลาลอยเป็นประจำ พร้อมกันนั้นก็ได้ฝากบุตรหลานและบริวารให้ดูแลบำรุงวัดตลอดมา
 
=== พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย ===
2,413

การแก้ไข