ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระโพธิสัตว์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
== คุณสมบัติและอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ ==
=== อานิสงส์ของการเป็นพระนิยตโพธิสัตว์ ===
คัมภีร์[[วิสุทธชนวิลาสินี]] กล่าวว่าพระนิยตโพธิสัตว์ (ผู้ได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว) จะได้อานิสงค์อานิสงส์ 18 อย่างอยู่ตลอดจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ได้แก่<ref>[http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=2&p=1 พรรณนาปัจเจกพุทธาปทาน], อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๑. พุทธวรรค ๒. ปัจเจกพุทธาปทาน</ref>
# ไม่ตาบอด หูหนวก มาแต่กำเนิด
# ไม่เป็นคนบ้า
ผู้ใช้นิรนาม