ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางร้าย (ละครโทรทัศน์)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
! colspan = "4" align = "center"| นักแสดงสมทบ
|-
|พักตร์สุดาลดาวัลย์ พ.ศ. 2544 (พักตร์แลนดี้) พ.ศ. 2562 (แพทลดา) || นิภัทรา[[พรทิพย์ ปัญญาวีวงศ์กิจจานนท์]] ||[[สุภาพรอนิสา มะลิซ้อนนูกราฮา]]
|
|-
| ลดาวัลย์พักตร์สุดา พ.ศ. 2544 (แลนดี้พักตร์) พ.ศ. 2562 (ลดาแพท) || [[พรทิพย์นิภัทรา วงศ์กิจจานนท์]]ปัญญาวี || [[อนิสาสุภาพร นูกราฮามะลิซ้อน]]
|-
|ปรางทิพย์ (ปราง) || [[มยุริญ ผ่องผุดพันธ์]] || [[ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ]]
ผู้ใช้นิรนาม