ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศบังกลาเทศ"

ย้อนการแก้ไขที่ 8448493 สร้างโดย 110.78.80.18 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 8448493 สร้างโดย 110.78.80.18 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
[[ไฟล์:Satellite image of Bangladesh in October 2001.jpg|thumb|250px|ภาพถ่าย[[ดาวเทียม]] เดือนตุลาคม 2554]]
=== ภูมิประเทศ ===
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำสำคัญ 2 สาย คือ [[แม่น้ำคงคา]]และ[[แม่น้ำพรหมบุตร]] ป.ล.มีแค่นี้แหละผมหาไม่เจอ
 
=== ภูมิอากาศ ===
ประชากรมีประมาณ 164 ล้านคน (ค.ศ. 2017) มีอัตราการเติบโต 1.42% ความหนาแนนของประชากร 889 คน ต่อ ตร.กม. ซึ่งหนาแน่นมาก ส่วนใหญ่อาศับอยู่ในชนบท แต่ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อัตราการเกิดของประชากรในพื้นที่เมืองมีมากกว่าในชนบท
 
พลเมืองมีการศึกษา 65.0% อ่านออกเขียนได้ 41.1% (ข้อมูลจาก UNESCO ค.ศ. 2000-2004)
 
=== ศาสนา ===
ประชากรบังกลาเทศ นับถือ[[ศาสนาอิสลาม]] 90.5% [[ศาสนาฮินดู]] 8.5% [[ศาสนาคริสต์]] 0.4% [[ศาสนาพุทธ]]ส่วนมากอยู่ใน[[จิตตะกอง]] 0.6% [[พุทธศาสนาในประเทศบังกลาเทศ]] ตระกูลชาวพุทธสืบเนื่องมานานคือชาวพุทธที่ราบ[[ตระกูลบารัว]] และ ชาวพุทธภูเขา จักมา,กัลมา
 
 
== ดูเพิ่ม ==
13,230

การแก้ไข