ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แขวงบางค้อ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 6755103 สร้างโดย 101.108.123.3 (พูดคุย))
| area = 3.375 [[ตร.กม.]]<ref>กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. [http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/strategy/reportstudy50/population/50-1%20bma&vicinitypop2549.pdf '''ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2549.''']</ref>
| district = [[เขตจอมทอง|จอมทอง]]
| population = 3635,865277 คน<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล ณ เดือนธันวาคมประจำปี พ.ศ. 25542561." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/xstatstat/p5410_01.html http:statnew/statTDD/stat.dopa.go.thviews/xstat/p5410_01showZoneData.html]php?rcode=1035&statType=1&year=61 25532562. สืบค้น 915 มิถุนายนสิงหาคม 25552562.</ref>
| population_as_of = 25542561
| density = 10,922452.9644
| geocode = 103502
| postal_code = 10150
137,971

การแก้ไข