ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กะเพราควาย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ตลอดทั้งปี
|10
|-valign="top"
|-
|rowspan="2"|'''[[สุรินทร์]]'''
|ปราสาท
|2
|10
|-
|
|สนม
|1
|ตลอดทั้งปี
|10
|-valign="top"
|-
|rowspan="2"|'''[[บุรีรัมย์]]'''
|เฉลิมพระเกียรติ
|6
|5
|-
|
|โนนสุวรรณ
|0.5
| ตลอดทั้งปี
|15
|-valign="top"
|-
|rowspan="2"|'''[[ปัตตานี]]'''
|โคกโพธิ์
|1
|30
|-
|
|มายอ
|2
146,448

การแก้ไข