ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจงกล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
==พระประวัติ==
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจงกล ประสูติเมื่อพ.ศ. 2328<ref name="ราชสกุลวงศ์">{{cite book | author = กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ | title = ราชสกุลวงศ์ | url = http://bcnnon.ac.th/webnon/Load/2013/01/king22.pdf | publisher = สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร | location = กรุงเทพฯ | year = 2554 | page = 146}}</ref> เป็นพระธิดาใน[[สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าทองอิน กรมพระราชวังบวรสถานพิมุขอนุรักษ์เทเวศร์]]ประสูติแต่[[เจ้าครอกทองอยู่]] เดิมทรงมีพระนามว่า ''หม่อมเจ้าจงกล'' ต่อมาใน พ.ศ. 2329 ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนเป็น ''พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าจงกล''
 
เมื่อแรกประสูติพระองค์เจ้าจงกล ทรงได้แม่ช้อย มารดาของ[[สุนทรภู่]] เป็นนางนม จึงทรงสนิทสนมกับสุนทรภู่มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ สุนทรภู่มีบุตรกับแม่จัน 1 คน ชื่อหนูพัด แต่ชีวิตครอบครัวก็ยังไม่ราบรื่นนัก ในที่สุดแม่จันก็ร้างลาไป พระองค์เจ้าจงกลได้รับอุปการะหนูพัดไว้<ref>[http://www.zabzaa.com/event/soonthonpoo.htm ประวัติสุนทรภู่]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม