ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Dytoy/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ตามธรรมเนียมพม่าแบบดั้งเดิมได้จำแนกบัลลังก์เป็นหกประเภท ได้แก่:
 
# ''Aparājitapallaṅka''อะปะราซีตะปัลลัง ({{my|အပရာဇိတပလ္လင်​}}, บาลี ''อปราชิตปลฺลงฺก'') - บัลลังก์ของ[[พระโคตมพุทธเจ้า|พระพุทธเจ้า]]
# ''Kamalāsanapallaṅka''กะมะลาตะนะปัลลัง ({{my|ကမလာသနပလ္လင်​}}, บาลี ''กมลตนปลฺลงฺก'') - บัลลังก์ของ[[พระพรหม]]
# ''Dibbāsanapallaṅka''ดีบบาตะนะปัลลัง ({{my|ဒိဗ္ဗာသနပလ္လင်}}, บาลี ''ทิพฺพตนปลฺลงฺก'') - บัลลังก์ของ[[นะ (วิญญาณ)|นะ]]
# ''Rājapallaṅka''ราซะปัลลัง ({{my|ရာဇပလ္လင်}}, บาลี ''รชฺชปลฺลงฺก'') - บัลลังก์ของกษัตริย์
# ''Dhammāsanapallaṅka''ดัมมาตะนะปัลลัง ({{my|ဓမ္မာသနပလ္လင်}}, บาลี ''ธมฺมตนปลฺลงฺก'') - บัลลังก์ของพระภิกษุสงฆ์
# ''Aṭṭakaraṇapallaṅka''อัตตะกะระนะปัลลัง ({{my|အဋ္ဋကရဏပလ္လင်​}}}, บาลี ''อตฺถการณปลฺลงฺก'') - บัลลังก์ของตุลาการ
 
== ราชบัลลังก์ ==
322

การแก้ไข