ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| mother1 = [[พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา]]
| spouse-type = ภรรยา
| spouse = '''พระชายา'''<br> [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงเฉลิมเขตรมงคล]]<br>'''หม่อม'''<br>หม่อมราชวงศ์หญิงลดา ยุคล
| issue1 = [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล]]<br>[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร]]<br>[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ]]
| dynasty = [[ราชวงศ์จักรี]]
561

การแก้ไข