ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธรรมศีลาจารย์ (สุกรี สุตาคโม)"

 
* พ.ศ. 2503 เป็น''พระครูพิศาลสุตาคม'' (ผจล.ชท.)
* พ.ศ. 2508 เป็น''พระครูพิศาลสุตาคม'' (ผจล.ชอ.)
* พ.ศ. 2518 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ (เปรียญ) ที่ ''พระวิเชียรกวี''
* 5 ธันวาคม พ.ศ. 2533 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ ''พระราชรัตนโมลี ศรีสาธุกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/D/242/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 107, ตอนที่ 242 ง ฉบับพิเศษ, 5 ธันวาคม 2533, หน้า 4</ref>
* 10 มิถุนายน พ.ศ. 2539 เป็น[[พระราชาคณะชั้นเทพ]]ที่ ''พระเทพวรมุนี ศีลาจารนิวิฐ ศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/B/010/6.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 113, ตอนที่ 10 ข, 7 มิถุนายน 2539, หน้า 7</ref>
* 5 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เป็น[[พระราชาคณะชั้นธรรม]]ที่ ''พระธรรมศีลาจารย์ พิศาลจิตตสังวร สุนทรธรรมธาดา วรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2547/B/025/3.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 121, ตอนที่ 25 ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, 24 ธันวาคม 2547, หน้า 3</ref>
2,275

การแก้ไข