ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีสนามไชย"

(พื้นที่แสดงวัตถุโบราณ อยู่ระดับเดียวกับชั้นออกบัตรโดยสารครับ ไม่ได้อยู่ที่ชั้น B1)
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" rowspan=1 valign=top|'''B2<br>ชั้นขายบัตรโดยสาร<br>'''
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" valign=top|ชั้นขายบัตรโดยสาร
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" valign=top|ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร<br>ชั้นพื้นที่แสดงวัตถุโบราณ ที่ถูกค้นพบระหว่างการก่อสร้างสถานี (เฉพาะทางออก 1), ทางเดินลอดถนน ,ทางออก 1-5
|-
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" rowspan=1 valign=top|'''B3<br>ทางเดินระหว่างชั้นขายบัตรโดยสาร กับ ชั้นชานชาลา<br>'''