ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีสนามไชย"

พื้นที่แสดงวัตถุโบราณ อยู่ระดับเดียวกับชั้นออกบัตรโดยสารครับ ไม่ได้อยู่ที่ชั้น B1
(พื้นที่แสดงวัตถุโบราณ อยู่ระดับเดียวกับชั้นออกบัตรโดยสารครับ ไม่ได้อยู่ที่ชั้น B1)
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" rowspan=1 valign=top|'''B1<br>ทางเดินระหว่างชั้นระดับถนน กับ ชั้นขายตั๋วโดยสาร<br>'''
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" valign=top|ชั้น Subway
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" valign=top|ชั้นแสดงวัตถุโบราณคั่นกลาง ที่ถูกค้นพบระหว่างการก่อสร้างสถานีระดับถนน กับ ชั้นขายตั๋วโดยสาร
|-
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" rowspan=1 valign=top|'''B2<br>ชั้นขายบัตรโดยสาร<br>'''
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" valign=top|ชั้นขายบัตรโดยสาร
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" valign=top|ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร<br>ชั้นแสดงวัตถุโบราณ ที่ถูกค้นพบระหว่างการก่อสร้างสถานี (เฉพาะทางออก 1), ทางเดินลอดถนน ,ทางออก 1-5
|-
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" rowspan=1 valign=top|'''B3<br>ทางเดินระหว่างชั้นขายบัตรโดยสาร กับ ชั้นชานชาลา<br>'''
File:MRT Sanamchai entrance 3.jpg|ทางออกที่ 3 บริเวณสถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง
File:MRT Sanamchai exit sign for entrance 4 and 5.jpg|ป้ายทางออกภายในสถานี
File:Artifact exhibition area, Sanam Chai Station.jpg|บริเวณพื้นที่จัดแสดงวัตถุโบราณ ขณะก่อสร้างสถานี บริเวณทางออกที่ 1 (มิวเซียมสยาม)
File:Exhibition area connects concourse level.jpg|บริเวณพื้นที่จัดแสดงวัตถุโบราณ (ขวา) เชื่อมต่อกับชั้นออกบัตรโดยสาร (ซ้าย)
</gallery>