ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หมวดหมู่ซ้ำซ้อน)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
* พระสุพรรณราช ถมปัด
* หีบตราพระจักรี ถมปัด
* ปิ่นปิ่นโตทรงกลม 4 ชั้น ถมปัด
* กาทรงกระบอก ถมปัด
* หม้อลักจั่น ถมปัด
28

การแก้ไข