ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางสิบสอง (นิทาน)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ||
|-
| ||
| พระเจ้าพรหมทัต ||
|-
| ||
| || || || || || || || || [[ไพโรจน์ สังวริบุตร]]
|-
| ||
| || || || || || || || || ปานรวัฐ ลิ่มรัตนาอาภรณ์
|-
| ||
| || || || || || || || || [[ยอดชาย เมฆสุวรรณ]]
|-
| ||
| || || || || || || || || [[รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร]]
|-
| ||
| || || || || || || || || [[เด๋อ ดอกสะเดา]]
|-
| ||
| เศรษฐีทารก (พ่อ) || <small>[[สมควร กระจ่างศาสตร์]]</small> || สุวิน สว่างรัตน์ || <small>[[สมควร กระจ่างศาสตร์]]</small> || [[สมภพ เบญจาธิกุล]] || ชาตรี พิณโณ || [[สรพงษ์ ชาตรี]] || ธงชัย ชาญชำนิ || [[อัมรินทร์ สิมะโรจน์]]
|-
| ||
| ขนิษฐา (แม่เอื้อย) || <small>[[วิไลวรรณ วัฒนพานิช]]</small> || [[น้ำเงิน บุญหนัก]] || <small>[[รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง]]</small> || อัมพวัน ศรีวิไล || [[ปัทมา ปานทอง]] || ขวัญภิรมย์ หลิน || จุฑามาศ ชวนเจริญ || [[ทราย เจริญปุระ]]
|-
| ||
| ขนิษฐี (แม่อ้าย) || [[ปรียา รุ่งเรือง]] || [[ศิรินทิพย์ ศิริวรรณ]] || [[อรสา พรหมประทาน]] || [[พิศมัย วิไลศักดิ์]] || [[อรุโณทัย จิตตรีขันธ์|อรุโณทัย นฤนาท]] || ปาลีรัฐ ศศิธร || นัยนา ทิพย์ศรี || [[น้ำทิพย์ เสียมทอง]]
|-
| ||
| || || || || || || || || วนิษฐา วัชโรบล
|-
| ||
| || || || || || || || || [[เยาวเรศ นิสากร]]
|-
| ||
| || || || || || || || || ด.ญ. กิ่งกาญจน์ บุญสุข
|-
| ||
| || || || || || || || || ด.ช. นราธิษณ์ น้ำค้าง
|-
| ||
| || || || || || || || || ดอน จมูกบาน
|-
| ||
| || || || || || || || || ธรมมศักดิ์ สุริยัน
|-
| ||
| || || || || || || || || ไกรสีห์ แก้ววิมล
|-
| ||
| || || || || || || || || ไพนลิน นิลฉ่ำ
|-
| ||
| || || || || || || || || จิราวรรณ อินมา
|-
| ||
| || || || || || || || || วิลาวัลย์ โพธิ์เก่ง
|-
| ||
| || || || || || || || || วัชระเดช สิทธิ์กูล
|-
| ||
| || || || || || || || || เสกสรรค์ รอกประเสริฐ
|-
| ||
| || || || || || || || || วรพงษ์ ปิ่นแก้ว
|-
| ||
| || || || || || || || || ทัศนีย์ สีดาสมุทร์
|-
| ||
| || || || || || || || || ชัยวรงค์ ช่างเกิด
|-
| ||
| || || || || || || || || ลัดดาวรรณ มั่นคงดี
|-
| ||
| || || || || || || || || ทัศนีย์ สีดาสมุทร์
|-
| ||
| || || || || || || || || ชัยวรงค์ ช่างเกิด
|-
| ||
| || || || || || || || || ด.ญ.[[ปานรดา คเชนทร์นุกูล]]
|-
| ||
| || || || || || ด.ช. || || || ด.ช.[[ชญานิน เต่าวิเศษ]]
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม