ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Dytoy/ทดลองเขียน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ราชบัลลังก์ ==
[[File:Lion throne, Mandalay Palace.jpg|thumb|The Lion Throne at [[Mandalay Palace]] in 1903.]]
In pre-colonial times, theในช่วงก่อนอาณานิคม ''rājapallaṅkaราชบัลลังก์'' (Burmese ''yazapalin'') seatedเป็นที่ประทับสำหรับพระมหากษัตริย์และพระอัครมเหสี the sovereignตามธรรมเนียมราชสำนักพม่าจะมีราชบัลลังก์แปดประเภทในเก้าท้องพระโรง and his main consort. Traditionally, Burmese palaces possessed eight types of thrones, housed in nine palace halls, leading to the Burmese adage,ดั่งสุภาษิตพม่าที่กล่าวว่า "eight thrones, 9 palaceแปดบัลลังก์ hallsเก้าท้องพระโรง" (ပလ္လင်ရှစ်ခန်း ရွှေနန်းကိုးဆောင်).<ref>{{Cite web|url=http://www.moi.gov.mm/npe/?q=news/8/03/2016/id-38407|title=ယဉ်ကျေးမှု ထုံးဓလေ့ဟောင်း တို့နိုင်ငံသားတို့မမေ့ကောင်း|last=|first=|date=|website=Myanmar News Agency|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
 
[[File:Queen Supayalat and King Thibaw.jpg|thumb|[[King Thibaw]] and Queen [[Supayalat]] on [[The Lion Throne of Myanmar|The Lion Throne]] at [[Mandalay Palace]]]]
The thrones were carved of wood, specifically by hereditary palace carpenters.ราชบัลลังก์ถูกแกะสลักด้วยไม้โดยช่างไม้ในราชสำนัก<ref name="Thant 1960">{{Cite journal|last=Thant|first=Yi Yi|date=December 1960|title=The Thrones of the Burmese Kings|url=http://www.burmalibrary.org/docs20docs20/Yi_Yi-1960-The_Thrones_of_the_Burmese_Kings-bu-red.pdf|journal=Journal of Burma Research Society|volume=43|pages=97-123|via=}}</ref> An auspicious time was chosen by astrologers to commence operations, and construction of these thrones was heralded by a royal ceremony to propitiate spirits.<ref name="Thant 1960" /> The thrones were simultaneously constructed according to a prescribed list of requirements, coated with resin, and decorated with [[gold leaf]] and [[glass mosaic]].มีพระราชพิธีให้โหรหลวงเลือกฤกษ์ดีเพื่อเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างราชบัลลังก์เหล่านี้<ref name="Thant 1960" />
 
ราชบัลลังก์ถูกสร้างขึ้นพร้อมกันตามข้อกำหนดที่วางเอาไว้ มีการเคลือบด้วยยางไม้และตกแต่งด้วย[[ทองคำเปลว]]และกระเบื้องแก้ว<ref name="Thant 1960" />
The most important throne was the "Lion Throne" (''Sīhāsanapallaṅka''), which had a replica in the Hluttaw as well.<ref name="Thant 1960" />
 
ราชบัลลังก์ที่สำคัญที่สุดคือ "ราชบัลลังก์สิงห์" ('' Sīhāsanapallaṅka '') ซึ่งมีการจำลองแบบไว้ในรัฐสภาแห่งชาติเช่นกัน<ref name="Thant 1960" />
The thrones used different prescribed motifs and designs, types of wood, and were allocated to specific halls in the royal palace.<ref>{{Cite web|url=http://www.moi.gov.mm/moi:zg/?q=content/%E1%80%95%E1%80%9C%E1%82%85%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%81%8A-%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%80%94%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9|title=ပလ္လင်ရှစ်ခန်း၊ ရွှေနန်းကိုးဆောင်|last=Tha|first=Maung|date=2016-11-15|website=Ministry of Information|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref> The thrones were also grouped by height, as follows:
 
Theราชบัลลังก์ใช้ลวดลาย thrones used different prescribed motifs and designs, types of wood, and were allocated to specific halls in the royal palace.ประเภทของไม้และการออกแบบที่กำหนดแตกต่างกันตามท้องพระโรงของแต่ละตำหนัก<ref>{{Cite web|url=http://www.moi.gov.mm/moi:zg/?q=content/%E1E1%80%95%E1E1%80%9C9C%E1E1%82%85%E1E1%80%84%E1E1%80%B9B9%E1E1%80%9B9B%E1E1%80%BD%E1E1%80%85%E1E1%80%B9B9%E1E1%80%81%E1E1%80%94%E1E1%80%B9B9%E1E1%80%B8B8%E1E1%81%8A8A-%E1E1%80%B1B1%E1E1%80%9B9B%E1E1%82%8A8A%E1E1%80%94%E1E1%80%94%E1E1%80%B9B9%E1E1%80%B8B8%E1E1%80%80%E1E1%80%AD%E1E1%80%AF%E1E1%80%B8B8%E1E1%80%B1B1%E1E1%80%86%E1E1%80%AC%E1E1%80%84%E1E1%80%B9B9|title=ပလ္လင်ရှစ်ခန်း၊ ရွှေနန်းကိုးဆောင်|last=Tha|first=Maung|date=2016-11-15|website=Ministry of Information|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref> The thrones were also grouped by height, as follows:ราชบัลลังก์ถูกจัดกลุ่มตามความสูงดังนี้
 
#''Mahāpallaṅka'' (မဟာပလ္လင်​) - {{convert|24|ft}}
#''Cuḷapallaṅka'' (စူဠပလ္လင်) - {{convert|6|ft}}
 
ด้านล่างเป็นรายการราชบัลลังก์แปดประเภทดังนี้:
Below is a list of these eight types of thrones:
{| class="wikitable"
|+
!อันดับ
!No.
!ชื่อ (บาลี)
!Name (Pali)
!ชื่อ (พม่า)
!Name (Burmese)
!แม่ลายหลัก
!Primary Motif
!ประเภทไม้
!Type of Wood
!สถานที่ในพระราชวัง
!Location(s) in Palace
!Prescribed Usages
|-
|''Sīhāsanapallaṅka''
|သီဟာသနပလ္လင်
|''[[Chinthe]]'' (lionสิงห์)
|''[[Gmelina arboreaซ้อ]]''
|ท้องพระโรงว่าราชการ;
|Royal Audience Hall;
''[[รัฐสภาแห่งสหภาพ|สภาแห่งชาติ]]''
''[[Hluttaw]]''
|
|-
|''Bhamayāsanapallaṅka''
|ဘမယာသနပလ္လင်
|ผึ้ง
|Bumblebee
|''[[Cinnamomum tamala]]''
|วังแก้ว
|Glass Palace
|
|-
|''Padumasanapallaṅka''
|ပဒုမ္မာသနပလ္လင်
|ดอกบัว
|Lotus
|[[ขนุน]]
|[[Jackfruit|''Artocarpus heterophyllus'']]
|ท้องพระโรงตำหนักตะวันตก
|Western Audience Hall
|
|-
|''Haṃsasanapallaṅka''
|ဟံသာသနပလ္လင်
|[[หงส์]]
|[[Hamsa (bird)|''Hamsa'' (bird)]]
|[[ตะเคียน]]
|''[[Hopea odorata]]''
|ท้องพระโรงตำหนักตะวันออก
|Eastern Hall of Victory
|
|-
|''Gajasanapallaṅka''
|ဂဇာသနပလ္လင်
|ช้าง
|Elephant
|[[จำปา]]
|''[[Magnolia champaca]]''
|คณะองคมนตรี
|''[[Byedaik]]'' (Privy Council)
|
|-
|''Saṅkhasanapallaṅka''
|သင်္ခါသနပလ္လင်
|หอยสังข์
|Conch
|[[มะม่วง]]
|''[[Mangifera indica]]''
|ท้องพระโรงผู้เข้าเฝ้า
|Regalia Hall
|
|-
|''Migasanapallaṅka''
|မိဂါသနပလ္လင်
|กวาง
|Deer
|[[มะเดื่อชุมพร]]
|[[Ficus racemosa|''Ficus glomerata'']]
|ท้องพระโรงตำหนักใต้
|Southern Gatehouse Hall
|
|-
|''Mayurāsanapallaṅka''
|မယုရာသနပလ္လင်
|นกยูง
|Peacock
|[[ทองกวาว]]
|''[[Butea monosperma]]''
|ท้องพระโรงตำหนักเหนือ
|Northern Gatehouse Hall
|
|}
322

การแก้ไข