ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าซอยุน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==พระประวัติช่วงต้น==
พระเจ้าซอยุนประสูติแต่ พระเจ้าสีหตู, ผู้ร่วมก่อตั้ง [[อาณาจักรมยีนไซง์]], andและ [[พระนางยะดะนาโบนแห่งปี้นยะ|ยะดะนาโบน]], บุตรสาวของหัวหน้าหมู่บ้านลี่นยี่น ,<ref name=hy-1-371-372>Hmannan Vol. 1 2003: 371–372</ref> {{circa}} ค.ศ. 1299. ตามที่นักวิชาการชาวอาณานิคมอังกฤษ, พระราชมารดาของพระเจ้าซอยุนเป็นเชื้อชาติ [[ชาน]] และพระราชบิดาของพระองค์เป็นลูกครึ่งชาน.<ref name=app/> แต่ [[พระราชพงศาวดาร]] ไม่ได้กล่าวถึงเชื้อชาติของพระองค์เลย. พระองค์เติบโตขึ้นมาใน [[ปีนแล]], เมืองหลวงของพระราชบิดาของพระองค์ พร้อมกับพระเชษฐาต่างพระมารดา [[พระเจ้าอูซะนาที่ 1 แห่งปี้นยะ|อูซะนา]], พระอนุชาต่างพระมารดา [[พระเจ้าจะซวาที่ 1 แห่งปี้นยะ|จะซวา]], และพระขนิษฐาต่างพระมารดา ซอปาเล. พระราชวงศ์ย้ายไปยัง [[ปี้นยะ]] ใน ค.ศ. 1313 เมื่อพระเจ้าสีหตูกลายเป็นกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวของ [[อาณาจักรปี้นยะ|อาณาจักรมยีนไซง์-ปี้นยะ]].<ref name=hy-1-370>Hmannan Vol. 1 2003: 370</ref>
 
== การแยกออก ==
ผู้ใช้นิรนาม