ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางร้าย (ละครโทรทัศน์)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
|ภวาภพ (ภพ)||[[วิลลี่ แมคอินทอช]]||[[กิตตน์ก้อง ขำกฤษ]]
|-
|สงวนศักดิ์ (หงวน) || - || [[วรากร ศวัสกร]]
|-
|อนุวดี (วดี)||[[ขวัญฤดี กลมกล่อม]]||[[อาภา ภาวิไล]]
|-
|สงวนศักดิ์ (หงวน) || - || [[วรากร ศวัสกร]]
|-
|บันดาล (บอย)|| นิติ ลออธรรม || [[ชยพล บุนนาค]]
|-
! colspan = "4" align = "center"| นักแสดงสมทบ
|-
|พักตร์สุดา พ.ศ. 2544 (พักตร์) พ.ศ. 2562 (แพท) || นิภัทรา ปัญญาวี || [[สุภาพร มะลิซ้อน]]
|
|-
| ลดาวัลย์ พ.ศ. 2544 (แลนดี้) พ.ศ. 2562 (ลดา) || [[พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์]] || [[อนิสา นูกราฮา]]
|-
|พักตร์สุดา พ.ศ. 2544 (พักตร์) พ.ศ. 2562 (แพท) || นิภัทรา ปัญญาวี || [[สุภาพร มะลิซ้อน]]
|-
|ปรางทิพย์ (ปราง) || [[มยุริญ ผ่องผุดพันธ์]] || [[ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ]]
ผู้ใช้นิรนาม