ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Dytoy/ทดลองเขียน"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประเภท ==
ตามธรรมเนียมพม่าแบบดั้งเดิมได้จำแนกบัลลังก์เป็นหกประเภท ได้แก่:
Traditional Burmese scholarship recognizes six types of thrones, namely:
 
# ''AparājitapallaṅkaAparājitapallaṅka'' ({{my|အပရာဇိတပလ္လင်​}}) - the บัลลังก์ของ[[Buddhaพระโคตมพุทธเจ้า|พระพุทธเจ้า]]'s throne
# ''KamalāsanapallaṅkaKamalāsanapallaṅka'' ({{my|ကမလာသနပလ္လင်​}}) - บัลลังก์ของ[[Brahmaพระพรหม]]'s throne
# ''DibbāsanapallaṅkaDibbāsanapallaṅka'' ({{my|ဒိဗ္ဗာသနပလ္လင်}}) - บัลลังก์ของ[[Natนะ (spiritวิญญาณ)|natนะ]]'s throne
# ''RājapallaṅkaRājapallaṅka'' ({{my|ရာဇပလ္လင်}}) - monarch's throneบัลลังก์ของกษัตริย์
# ''DhammāsanapallaṅkaDhammāsanapallaṅka'' ({{my|ဓမ္မာသနပလ္လင်}}) - [[Buddhist monk]]'s throneบัลลังก์ของพระภิกษุสงฆ์
# ''AṭṭakaraṇapallaṅkaAṭṭakaraṇapallaṅka'' ({{my|အဋ္ဋကရဏပလ္လင်​}}) - [[judge]]'s throneบัลลังก์ของตุลาการ
 
== ราชบัลลังก์ ==
322

การแก้ไข