ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าซอยุน"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==พระประวัติช่วงต้น==
พระเจ้าซอยุนประสูติแต่ พระเจ้าสีหตู, ผู้ร่วมก่อตั้ง [[อาณาจักรมยีนไซง์]], and [[พระนางยะดะนาโบนแห่งปี้นยะ|ยะดะนาโบน]], บุตรสาวของหัวหน้าหมู่บ้านลี่นยี่น ,<ref name=hy-1-371-372>Hmannan Vol. 1 2003: 371–372</ref> {{circa}} ค.ศ. 1299. ตามที่นักวิชาการชาวอาณานิคมอังกฤษ, พระราชมารดาของพระเจ้าซอยุนเป็นเชื้อชาติ [[ชาน]] และพระราชบิดาของพระองค์เป็นลูกครึ่งชาน.<ref name=app/> แต่ [[พระราชพงศาวดาร]] ไม่ได้กล่าวถึงเชื้อชาติของพระองค์เลย. พระองค์เติบโตขึ้นมาใน [[ปีนแล]], เมืองหลวงของพระราชบิดาของพระองค์ พร้อมกับพระเชษฐาต่างพระมารดา [[พระเจ้าอูซะนาที่ 1 แห่งปี้นยะ|อูซะนา]], พระอนุชาต่างพระมารดา [[พระเจ้าจะซวาที่ 1 แห่งปี้นยะ|จะซวา]], และพระขนิษฐาต่างพระมารดา ซอปาเล. พระราชวงศ์ย้ายไปยัง [[ปี้นยะ]] ใน ค.ศ. 1313 เมื่อพระเจ้าสีหตูกลายเป็นกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวของ [[อาณาจักรปี้นยะ|อาณาจักรมยีนไซง์-ปี้นยะ]].<ref name=hy-1-370>Hmannan Vol. 1 2003: 370</ref>
Saw Yun was born to Thihathu, co-founder of [[Myinsaing Kingdom]], and [[Yadanabon of Pinya|Yadanabon]], daughter of the village head of Linyin,<ref name=hy-1-371-372>Hmannan Vol. 1 2003: 371–372</ref> {{circa}} 1299. According to British colonial scholars, Saw Yun's mother was an ethnic [[Shan people|Shan]] and his father half-Shan.<ref name=app/> But the [[Burmese chronicles|royal chronicles]] do not mention his ethnicity at all. He grew up in [[Pinle]], his father's capital alongside an elder step-brother [[Uzana I of Pinya|Uzana]], half younger brother [[Kyawswa I of Pinya|Kyawswa]], and a younger half-sister Saw Pale. The family moved to [[Pinya]] in 1313 when Thihathu became the sole ruler of the [[Pinya Kingdom|Kingdom of Myinsaing–Pinya]].<ref name=hy-1-370>Hmannan Vol. 1 2003: 370</ref>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม