ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมชาย แสวงการ"

เพิ่มขึ้น 109 ไบต์ ,  10 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| footnotes =
}}
'''สมชาย แสวงการ''' เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2505[[นักการเมือง|นักการเมืองชาวไทย]] ปัจจุบัน เป็น[[สมาชิกวุฒิสภา]] อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 สมัย และ อดีตสมาชิก[[วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12]]
 
== การศึกษา ==
สมชาย เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2505 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจาก[[โรงเรียนวัดราชบพิธ]] กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]], ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม [[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] (นิด้า),ปริญญาบัตร วปอ. 2558, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2561,ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
== ประวัติการทำงาน ==
1,641

การแก้ไข