ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสตึก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
อำเภอสตึกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอชุมพลบุรี]] ([[จังหวัดสุรินทร์]])
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอท่าตูม]] [[อำเภอจอมพระ]] และ[[อำเภอเมืองสุรินทร์]] ([[จังหวัดสุรินทร์]])
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอกระสัง]] [[อำเภอห้วยราช]] และ[[อำเภอบ้านด่าน]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอบ้านด่าน]]และ[[อำเภอแคนดง]]
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
174,668

การแก้ไข