ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอแม่ทะ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอเมืองลำปาง]]และ[[อำเภอแม่เมาะ]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอลอง]] ([[จังหวัดแพร่]])
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอวังชิ้น]] ([[จังหวัดแพร่]]) และ[[อำเภอสบปราบ]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอเกาะคา]]
 
1,313

การแก้ไข