ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภาผู้แทนราษฎรไทย"

แก้ไขจาก "ไม่ระบุ" เป็น "อิสระ" พร้อมระบุความหมายของคำว่า "อิสระ" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔
(แก้ไขจาก "ไม่ระบุ" เป็น "อิสระ" พร้อมระบุความหมายของคำว่า "อิสระ" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔)
 
{{plainlist|
* '''อิสระ (5)'''<!-- อิสระ (๑) ว. เป็นใหญ่, เป็นไทแก่ตัว, เช่น อิสรชน, ที่ปกครองตนเอง เช่น รัฐอิสระ, ไม่ขึ้นแก่ใคร, ไม่สังกัดใคร, เช่น อาชีพอิสระ นักเขียนอิสระ. (ป. อิสฺสร; ส. อีศฺวร). (๒) น. ความเป็นไทแก่ตัว เช่น ไม่มีอิสระ แยกตัวเป็นอิสระ. (ป. อิสฺสร; ส. อีศฺวร). อ้างอิงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ -->
* '''ไม่ระบุ (5)'''<!-- ฝ่ายค้าน น. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคที่ไม่ได้ร่วมเป็นรัฐบาล ซึ่งทำหน้าที่ค้านรัฐบาลในรัฐสภา, การระบุว่าเป็นฝ่ายค้านอิสระ หรืออิสระเฉย ๆ เป็นแค่การประดิษฐ์คำใหม่ -->
* {{colorbox|deepskyblue}} [[พรรคไทยศรีวิไลย์|ไทยศรีวิไลย์]] (1)
* {{colorbox|}} [[พรรคพลังไทยรักไทย|พลังไทยรักไทย]] (1)
1,016

การแก้ไข