ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขันธ์"

เพิ่มขึ้น 15 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
(เปลี่ยน อุเบกขา เป็น อทุกขมสุข)
 
== อ้างอิง ==
* [[พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)]] ป.ธ. ๙ [[ราชบัณฑิต]] ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด,'' [[วัดราชโอรสาราม]] กรุงเทพฯกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548
 
[[หมวดหมู่:ขันธ์ ๕]]
ผู้ใช้นิรนาม