ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบรมรูปทรงม้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว''' หรือ '''พระบรมรูปทรงม้า''' เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ที่[[ลานพระบรมรูปทรงม้า]] สร้างขึ้นในรัชสมัยของ [[ลานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชวังดุสิต]] โดยนำแบบอย่างมาจาก(ลานพระบรมรูปของ[[พระเจ้าหลุยส์ที่รูปทรงม้า) 14]] แห่งฝรั่งเศส ที่[[กรุงปารีสเขตดุสิต]] ด้วยฝีมือนายช่างชาว[[ฝรั่งเศส]] บริษัท [[:fr:Fonderie Susse|ซุซ แฟรส์ ฟองเดอร์ (Susse Frères Fondeur)กรุงเทพมหานคร]] โดยสร้างขึ้นในโอกาสรัชสมัยของ ที่[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เมื่อ [[พ.ศ. 2450]]
 
[[ไฟล์:พระบรมรูปทรงม้า ระหว่างการปั้น.jpg|thumb|150px|พระบรมรูปทรงม้า อยู่ระหว่างการปั้นในสตูดิโอในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส]]
 
== ประวัติการก่อสร้าง ==
พระบรมรูปทรงม้า สร้างขึ้นโดยนำแบบอย่างมาจากพระบรมรูปของ[[พระเจ้าหลุยส์ที่ 14]] แห่งฝรั่งเศส ที่[[กรุงปารีส]] ด้วยฝีมือนายช่างชาว[[ฝรั่งเศส]] บริษัท [[:fr:Fonderie Susse|ซุซ แฟรส์ ฟองเดอร์ (Susse Frères Fondeur)]] ในโอกาสที่[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เมื่อ [[พ.ศ. 2450]] เนื่องจากโรงหล่อดังกล่าวเพิ่งหล่อพระบรมรูปทรงม้าของ[[พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 13 แห่งสเปน]]<ref>[http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/bachelor/p52556002/fulltext.pdf ศิลปนิพนธ์ พระบรมรูปวีรกษัตริย์ทรงช้างและทรงม้า โดยนายโกวิทย์ นามแก้ว]</ref> อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงดังกล่าวอาจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง เนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีการหล่อพระบรมรูปทรงม้าของ[[พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 13 แห่งสเปน]] แต่มีหลักฐานว่าพระบรมรูปทรงม้าของ[[พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 12 แห่งสเปน]]ได้หล่อขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2447 (ค.ศ. 1904) ซึ่งปัจจุบันพระบรมรูปทรงม้าดังกล่าวตั้งอยู่ในสวนสาธารณะบวนเรตีโร (Buen Retiro) ณ [[กรุงมาดริด]] [[ประเทศสเปน]]
 
พระองค์เสด็จประทับ ให้ช่างปั้นชื่อ [[:fr:Georges Saulo|จอร์จ เซาโล (Georges Saulo)]] ปั้น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2450 พระบรมรูปสำเร็จเรียบร้อยส่งเข้ามาถึงกรุงเทพฯ เมื่อ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2451 อันเป็น เวลาพอดีกับงาน[[พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก]] เนื่องในโอกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ 40 ปี เจ้าพนักงานได้อัญเชิญพระบรมรูปทรงม้าขึ้นประดิษฐานบนแท่นรองหน้า[[พระราชวังดุสิต]] โดย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ได้เสด็จไปทรงทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เอง
7,768

การแก้ไข