ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ ลบป้ายขาดความสำคัญ
{{ขาดความสำคัญ|date=สิงหาคม 2019}}
{{Infobox school
|name = โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
== กิจการโรงเรียนปัจจุบัน ==
ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน
 
- นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 
- นายวุฒศักดิ์ แดงสกุล
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายทั่วไป
 
- นายศราวุฒิ โหน่งบัณฑิต
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
 
- นายชัยรัตน์ อ๊อกกังวาล
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการและบุคคล
 
- นางเบญจวรรณ แดงสกุล
 
6

การแก้ไข