ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ซิงเกิลของอารีอานา กรานเด"

Sawasdeeee ย้ายหน้า แม่แบบ:ซิงเกิลของอะรีอานา กรานเด ไปยัง แม่แบบ:ซิงเกิลของอารีอานา กรานเด: เปลี่ยนการสะกดให้เหมือนชื่อที่หน้าหลักศิลปิน
(Sawasdeeee ย้ายหน้า แม่แบบ:ซิงเกิลของอะรีอานา กรานเด ไปยัง แม่แบบ:ซิงเกิลของอารีอานา กรานเด: เปลี่ยนการสะกดให้เหมือนชื่อที่หน้าหลักศิลปิน)
761

การแก้ไข