ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโกรกพระ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอพยุหะคีรี]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอพยุหะคีรี]] และ[[อำเภอเมืองอุทัยธานี]] ([[จังหวัดอุทัยธานี]])
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอทัพทัน]]และ[[อำเภอสว่างอารมณ์]] ([[จังหวัดอุทัยธานี]])
 
== ที่มาของชื่ออำเภอ ==
1,277

การแก้ไข