ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์สุวรรณปางคำ"

* ไม่ปรากฏพระนามพระชายา มีพระโอรส 2 องค์ คือ
# [[พระอมรดลใจ (อ้ม)|เจ้าสุริยวงศ์ (อ้ม)]] เจ้าเมือง[[ตระการพืชผล]] องค์ที่ 1 หากมีหลานคือ นายกองโทเก่ง เป็นผู้ขอรับพระราชทานนามสกุล [[อมรดลใจ]]
**# เจ้าพรหมมา ต่อมาเป็นอุปราชเมืองตระการพืชผล
 
*ไม่ปรากฏพระนามพระชายา มีพระโอรส 1 องค์ คือ